niños tirando piedras

ABORDATGE LOGOPÈDIC EN LES UNITATS DE VIGILÀNCIA INTENSIVA NEONATALS

La meua xiqueta ha nascut amb baix pes prematura i es troba en estos moments ingressada en la unitat de vigilància intensiva de nounats de l'hospital. La meua germana m'ha dit que hauríem de contactar amb un logopeda especialista que comence ja com més prompte millor amb el treball d'atenció primerenca. Hauríem d'esperar que li lleven la sonda d'alimentació i estiga més crescudeta o realment és important la promptitud de la intervenció del logopeda en estos casos? Estem molt preocupats per ajudar-la a superar tot el que ens queda per davant. Gràcies una salutació.

 

Com bé li recomana el seu familiar és aconsellable iniciar el tractament logopèdic com més prompte millor, una vegada que a nivell clínic la vostra xiqueta es trobe estable.

És aconsellable realitzar l'estimulació abans de cada presa, respectant sempre el moment del bebé, valorant si el bebé es troba receptiu a la dita estimulació. Si durant la intervenció s'observa qualsevol signe o símptoma d'estrés haurà de cessar immediatament la intervenció o bé no s'iniciarà.

La prematuritat ocasiona diverses dificultats estretament lligades en tot el concernent a l'alimentació.

Una d'elles és la falta d'estimulació, que li proporciona el ventre matern. En el transcurs de la vida intrauterina es dóna una seqüenciació de l'aparició dels reflexos orals que seran necessaris perquè es produïsca una ingesta eficient, eficaç i segura per via oral.

Com sabem el bebé a terme va madurant dites reflexes a través de les seues pròpies experiències de vida intrauterina, a través de la ingesta del líquid amniòtic així com la succió digital; estos moviments afavorixen el desenvolupament òptim anatòmic i funcional a nivell sensori motor oral (1). Al contrari, els bebés prematurs estan en desavantatge degut a la gravetat en què es troben a nivell clínic i ambiental, perquè a l'allotjar-se fora del ventre matern es troba en un estat de gravetat que li dificulta els moviments, privant-los de nombroses experiències, com ara: jocs de boca-mà, no podent tindre experiències de succió tant per l'impediment extern com pot ser la sonda o per la falta de proporcionar-los estímuls externs agradables (2).

En definitiva, els xiquets que naixen prematurament són dramàticament privats d'este pacífic medi ambient i perden l'estimulació intrauterina necessària per a completar l'adequat desenvolupament del sistema motor oral.

Fora d'este pacífic i estimulant lloc com és el ventre matern, ens queda per a potenciar el dit sistema afavorir l'estimulació a nivell orofacial, és per això la necessitat en com més prompte millor d'estimular i potenciar la dita zona.

Per això que es recomana estimular el sistema sensori motor oral a través de la succió no nutritiva, a més és aconsellable que durant la ingesta per via enteral, ja siga nasogástrica o orogástrica, s'estimule la succió no nutritiva, d'esta manera el bebé relaciona els moviments orals amb la sensació de satisfacció. Quant a la preferència si la sonda està col·locada a nivell nasogástric o orogástric, és preferible la segona sobretot en el transcurs de transició entre la sonda-boca, per a així poder estar lliure la cavitat oral i poder realitzar tots els moviments sense cap tipus d'interferència.

A pesar de potenciar la succió nutritiva, cal valorar a nivell sensitiu, les estructures anatòmiques i funcionals per si requerix de tractament específic i potenciar el desencadenament dels reflexos. És per això que no hi ha un programa general per al xiquet prematur sinó una programació individualitzada per a cada xiquet.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Silvia Domenech Martínez, diplomada en logopedia, col. nº 46308. Master en Atención Temprana. Logopeda del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y del programa Intrahospitalario de la Fundación Salud Infantil de Elche.

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els llibres següents:

Campos Montero, Z. I. (2010). Problemas de alimentación en lactantes. Segunda parte: fase oral y faríngea. Artículo de revisión. Acta pediátrica costarricense, 22 (1), 14-22.

Le Metàyer, M. (1995). Reeducación cerebro-motriz del niño pequeño. Barcelona: Editorial Masson.

Piñero Peñalver, J., Pérez-López, J., Vargas Torcal, F., y Candela Sempere, A.B. (2014). Atención Temprana en el ámbito Hospitalario. Madrid: Editorial Piramide.

 

Referències en el text:

(1) American Speech-Language Hearing Association (2009). The Complexity of Transitioning to Oral Feeds in Preterm Infants, Special Interest Group. Perspective on Speech Science and Orofacial Disorders, 19(1), 52-57

(2) Villamizar Carvajal, B., Vargas Porras, C., y Díaz Martínez, L. A. (2010). El progreso de la alimentación oral del recién nacido prematuro. Salud Universidad Industrial Santander. 42,  262-270

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *