NIÑO SUBIDO A TREN

HA DE SER UNA LOGOPEDA?

A la meua filla li han diagnosticat una malaltia rara que afecta severament el seu desenvolupament. El llenguatge és l'àrea més afectada i ens han recomanat que acudisca a logopèdia. Hem contactat amb un centre d'Atenció primerenca i ens han dit que no tenen logopeda però que treballara amb una altra professional. La nostra pregunta és si això és així o hem de buscar un centre on sí que hi haja logopedes.

La Unitats d'Atenció Primerenca de la majoria de les comunitats autònomes comptes amb logopedes en la seua plantilla, oferint d'esta manera l'atenció integral a què tenen dret les persones amb discapacitat segons el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (1). Este aspecte a més es veu concretat a nivell autonòmic -en el nostre cas en la Comunitat Valenciana- en l'Orde de 21 de setembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les condicions i requisits de funcionament dels Centres d'Estimulació Precoç. (2)

És veritat que l'estimulació que necessiten la majoria de xiquets menors de tres anys és molt globalitzada i, que en la majoria dels casos, sol ser un únic professional el que s'ocupa d'estimular totes les àrees del desenvolupament. La pregunta és per què eixe professional no pot ser un logopeda, sobretot en els casos on l'àrea de la comunicació, el llenguatge i el pensament és la més afectada. Els logopedes són els únics professionals formats específicament per a habilitar o rehabilitar les funcions del llenguatge i la comunicació. Són verdaders experts a estimular totes les funcions, com els són el raonament verbal, la comunicació, el desenvolupament del llenguatge, de la parla, la veu i també les funcions associades a l'alimentació com són la masticació i la deglució. Cap altre professional té eixa formació de base. A més els logopedes que treballen en Atenció Primerenca solen tindre una formació complementària específica.

Atés que la seua filla té dificultats especials per al desenvolupament del llenguatge la pregunta ha de ser per què prescindir d'una logopeda si és el/la professional millor formada per a habilitar el llenguatge i totes les funcions associades?

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

 

Referències en el text:

(1) (ENLLAÇ EXTERN) Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

(2) (ENLLAÇ EXTERN) Orden de 21 de septiembre de 2001, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan las condiciones y requisitos de funcionamiento de los Centros de Estimulación Precoz.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *