bebé sentado en una trona

LOGOPÈDIA EN NENS MENUTS?

El meu fill és molt menut, té 7 mesos i estem portant a un Centre d'Atenció Primerenca causa que ens han recomanat que rebi estimulació professional especialitzada. Presenta algunes dificultats per menjar i el seu desenvolupament a nivell global va molt lent. Seria necessari incloure assistència logopèdica? Quin paper específic exerceix el logopeda per al meu fill a l'Atenció primerenca?

Tot i que no tenim detalls sobre les causes d'aquestes dificultats concretes que presenta el nen, sí que podem intuir l'existència de problemes que afecten l'alimentació/deglució com a conseqüència d'un retard del desenvolupament global, que fan pensar que també puguin estar afectades les esferes de la comunicació i el llenguatge. Per tant, és evident que la intervenció del logopeda és necessària tant per corregir els problemes presents, com per prevenir defectes futurs en el desenvolupament del llenguatge.  

Encara hi ha la creença generalitzada que el logopeda només comença a intervenir a partir que el nen comença a parlar, la veritat és que la nostra funció pot realitzar-se des del mateix moment del naixement, ja que el desenvolupament d'habilitats de comunicació comença des d'aquest mateix instant. No hem d'oblidar que una comunicació efectiva és essencial per a molts aspectes de l'activitat humana, especialment per a l'adequat desenvolupament de l'aprenentatge i de la interacció social.

El logopeda que exerceix la seva tasca en els Centres d'Atenció Primerenca és el professional que per la seva formació està capacitat per abordar els retards i les dificultats en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'alfabetització emergent i l'alimentació/deglució que pugui presentar el nen.

D'altra banda, les famílies amb nadons i nens menuts que pateixen alguna discapacitat o que s'entenen en risc de patir-la, han de rebre una atenció i assessoria, que els permeti donar suport al desenvolupament de l'infant i que estigui dirigida a resoldre l'ampli espectre de prioritats i preocupacions que se'ls poden presentar (1) . Aquí, el logopeda té un paper central en la provisió de serveis i suports a les famílies i els seus infants, així com a la resta de membres de l'equip d'Atenció Primerenca (2).

En aquest cas concret, a l'existir un desenvolupament més lent del que s'esperava, cal potenciar el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge, estimulant a l'infant, i també capacitant a la família perquè li brindi el major nombre d'oportunitats d'aprenentatge a través de la creació d'un ambient més favorable al desenvolupament comunicatiu. Aquestes activitats han de ser vigilades i replantejades pel logopeda al costat de la família. D'aquesta forma la familia, el nen i el professional formen una tríada que treballa de manera conjunta (3).

El logopeda també pot ajudar a la família a millorar els problemes d'alimentació/deglució que presenta el nen, ajudant-los a entendre on rau la dificultat, i ajudant-los a trobar i aplicar les estratègies que permetin millorar aquesta condició, revisant i vigilant les transicions oportunes a diferents tipus d'aliments i textures fins arribar a la major i millor ).

 Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

 Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora,  Fonoaudióloga/logopeda, Colegiada nº 46293

 Especialista en Atención Temprana

-----------------

Podeu trobar més informació tècnica sobre això en els següents llibres :

  • GAT, Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad
  • Gracia, M. (2003). Comunicación y lenguaje en primeras edades. Intervención con Familias. Lerida: Edit Milenio
  •  Milla, M. & Mulas, F. (2005). Atención Temprana. Desarrollo infantil, diagnostico, trastornos e intervención. Valencia: Promolibro

Referències en el text:

(1) García-Sánchez, F. A., Escorcia, C. T., Sánchez-López, M. C., Orcajada, N. & Hernández-Pérez, E. (2014). Atención Temprana centrada en la familia. Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 45 (3), 251, 6-27

(2) Giné, C., Gràcia, M., Vilaseca, R. & Balcells, A. (2009). Trabajar con las familias en Atención Temprana. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, 65(23,2), 95-113

(3) Díez, A. (2008). Evolución del proceso de Atención Temprana a partir de la triada profesional-familia-niño. Revista Síndrome de Down, 25, 46-55

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *