señor sentado con sombrero

MON PARE NO ES COMUNICA COM ABANS

Mon pare ja s'ha fet molt major. Afortunadament té salut i el cap li funciona prou bé. No obstant això, hem notat que no li és fàcil comunicar-se com abans. El neuròleg ens ha tranquil·litzat i ens ha dit que no és Alzheimer ni cap altra demència. Jo patisc perquè veig que em li costa parlar i fer-se entendre. Em fa la sensació que cada vegada s'aparta més de les seues amistats i dels seus néts perquè no ens entén o perquè parla molt lent. No ho sé explicar exactament. M'agradaria saber com puc ajudar-li i si un professional podria aportar quelcom o almenys tranquil·litzar-nos.

Entenem perfectament la seua preocupació atés que la comunicació i el llenguatge són aspectes molt importants en el ser humà.

Efectivament, tal com diu el neuròleg, és molt probable que son pare no estiga en un procés degeneratiu com la demència. No obstant això, la major part de les persones majors presenten en el llenguatge característiques "associades a l'edad", que tenen a veure amb el procés d'envelliment.

Li suggerim que contacte amb un logopeda com a professional especialista en trastorns de la comunicació i el llenguatge atés que, amb un tractament a mesura, podria millorar les capacitats de comunicació de son pare.

Quant al llenguatge, les persones majors solen presentar pèrdues sensorials com el dèficit auditiu (1) el que pot produir problemes en la comprensió oral, amb poca capacitat per a discriminar paraules, entendre l'interlocutor i identificar característiques acústiques dels fonemes. Es reduïx, per tant, la capacitat de comunicació en estes condicions.

Si es confirma la discapacitat auditiva, per mitjà d'una audiometría i es prescriu un audiòfon, la figura del logopeda serà imprescindible per a ajudar-li en l'adaptació a la pròtesi.

En l'envelliment normal, es produïx un deteriorament del llenguatge propi de l'edat (2) i que afecta la capacitat per a trobar les paraules inclús sabent-les (fenomen "punta de la llengua") Es fa difícil el maneig de frases llargues i amb estructures gramaticals complexes tant per a poder expressar-les com per a comprendre-les.

En els estudis amb adults majors s'ha comprovat que la incapacitat per a trobar els noms es deu no a la falta de vocabulari sinó per dificultat d'accedir a ell. Així mateix les dificultats en comprensió i expressió de frases i estructures lingüístiques complexes es deuen a una disminució en la capacitat de la memòria de treball (memòria instantània per a manejar informació necessària mentres resolem un problema). De fet tot el llenguatge complex, ja siguen frases, històries o textos, requerix uns processos cognitius d'atenció, control i organització que poden veure's alterats en els majors.

Fer un treball d'estimulació ben dissenyat pot millorar els rendiments lèxics (3) ajudant a reorganitzar els processos cognitius que necessiten de base el llenguatge i la comunicació.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dña. Núria Duaso Caldes, logopeda, Col·legiada nº 08-0321

-----------------

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Abelló, P., Venegas, M.P., Gou, J. Valero, J, Rubio,I (2010) Presbiacusia. Exploración e intervención. Barcelona: Elsevier.

IMSERSO (2011) Libro blanco del envejecimiento activo. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Juncos O. (1998) Lenguaje y envejecimiento: Bases para la intervención. Barcelona: Mason 

Referències en el text:

(1) Cervera, T., Soler, M.J, Dasí, C., Ruíz, J.C. & Marco, A. (2007) Dificultades en la comprensión del habla rápida en oyentes mayores con pérdidas auditivas leves o moderadas. Acta Otorrinolaringológica Española, 58(4), 123-128

(2) Pereiro Rozas, A., Juncos, O. (2003) Relación entre cambios cognitivos y lenguaje narrativo en la vejez. En Psicotema, vol. 15, Oviedo, España

(3) Juncos O. (1994) Lenguaje y envejecimiento. Una aproximación cognitiva. Cognitiva 6, 198-211

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *