nen tocantse la boca amb la ma

NO ENTENEN LA MEUA FILLA

Tinc una pregunta sobre la meua filla de 3 anys i mig. La seua mestra em diu que és prompte per a anar al logopeda però tant la meua família com la psicopedagoga em recomanen que la porte ja. La meua filla intenta comunicar-se amb els altres, entén perfectament i es relaciona amb ganes amb qualsevol. Nosaltres l'entenem bé però als altres els fa gràcia perquè diuen que parla en "estranger" i no li entenen pràcticament res. La veritat és que quan ens sabem què vol dir no aconseguim entendre-la i s'enfada.

En este cas, tant la seua família com la psicopedagoga tenen raó. És molt convenient que un logopeda veja la seua filla i determine exactament què està passant i si necessita ajuda per a millorar el seu desenvolupament del llenguatge.

Dels seus comentaris deduïm que la xiqueta parla de forma fluida però inintel·ligible. En el desenvolupament típic la intel·ligibilitat s'aconseguix molt prompte i la capacitat de pronunciar frases seguides i de fer-se entendre progressa de forma sincrònica (1). Quan el xiquet emet frases de forma fluida ja se li entén. Cap als dos anys i mig la majoria dels xiquets són intel·ligibles per qualsevol, la qual cosa no vol dir que la seua pronunciació siga perfecta, sinó que qualsevol entén el que diu encara que s'aprecien defectes pronunciació.

La situació que vosté compte sobre la seua filla ha de ser avaluada amb detall. Caldrà determinar que els aspectes de pronunciació són els únics problemàtics i descartar altres com la comprensió, el desenvolupament semàntic (vocabulari i raonament verbal) i morfosintàctic (oracions i tipus de paraules). També serà necessari avaluar factors físics com l'audició, la motricitat oral i factors perceptius (la capacitat de discriminar sons).

La majoria de xiquets inintel·ligibles a l'edat del seu fill respon a dos perfils diferencials: el perfil dispráxic i el perfil disfonológic (2). En el primer subjau la capacitat d'automatitzar els moviments articulatoris i en el segon la de distingir, organitzar i memoritzar la seqüència de sons en les paraula. El tractament d'estos xiquets ha de fer-se sempre que interferisca en el seu desenvolupament social, lingüístic o cognitiu. Té com a objectiu millorar la intel·ligibilitat. Es tracta d'accelerar el procés natural, però retardat en el temps, i influir en els factors que ho estan provocant per a impedir que puguen afectar altres àrees del desenvolupament i l'aprenentatge, com les dificultats de lectura i escriptura, que s'associen en gran quantitat de casos (3).

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, col·legiat nº 46121

-----------------

Pot trobar més informació tècnica en els llibres següents:

Acosta, V. M., León, S., & Ramos, V. (1998). Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico investigación, teoría y práctica. Málaga: Aljibe.

Andreu i Barrachina, L., Aguado, G., Cardona i Pera, M. C., & Sanz-Torrent, M. (2013). El trastorno específico del lenguaje: diagnóstico e intervención. Barcelona: Editorial UOC

Laura Bosch Galcerán, Laura. (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Barcelona: Masson.

Mendoza Lara, Elvira. (2001). Trastorno específico del lenguaje (TEL). Madrid: Ediciones Pirámide.

 

Referències en el text:                  

(1) Serra Raventós, M. (2013). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.

(2) Buiza, J. J., Rodríguez-Parra, M. J., & Adrián, J. A. (2015). Trastorno específico del lenguaje: subtipos de una patología compleja. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología.

(3) Ygual-Fernández, A., & Cervera-Mérida, J. F. (2001). Valoración del riesgo de dificultades de aprendizaje de la lectura en niños con trastornos del lenguaje. Rev Neurol Clin, 2(1), 95-106.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *